Ubezpieczenia na życie. Jakie popełniamy błędy przy podpisywaniu polisy?

Wybór polisy na życie to bardzo ważna decyzja. Przed jej podjęciem warto określić swój budżet, a także wybrać taką polisę, która będzie dopasowana do naszych potrzeb. Pamiętajmy, polisa może ochronić ciebie i twoich bliskich. Czasem jednak drobny błąd sprawi, że będzie ona po prostu nieprzydatna. Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie? Jakie najczęściej popełniamy błędy? O tym przeczytacie Państwo w poniższym artykule.

Ubezpieczenia różnią się od siebie między innymi liczbą osób ubezpieczonych, czasem trwania umowy, przeznaczeniem składki czy wiekiem, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy. Wśród dostępnych ofert polis możemy znaleźć:

    Ubezpieczenie na wypadek śmierci.  Świadczenie wypłacane jest osobom wskazanym w umowie jako uposażonym. Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania z ubezpieczenia na wypadek śmierci jest zależna od stawki opłacanych regularnie składek, a także warunków zawartych w umowie.

    Ubezpieczenia na dożycie. Ubezpieczyciel wypłaca pieniądze z tytułu dożycia końca umowy ubezpieczenia. Wypłata świadczenia może mieć również miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze przed zakończeniem umowy, a środki trafiają wtedy do jego bliskich.

    Ubezpieczenie mieszane. Jest to polisa, która łączy w sobie dwie funkcje: ochronną i oszczędnościową lub inwestycyjną.

    Ubezpieczenia posagowe. W tym przypadku pieniądze z polisy zostają wypłacone w momencie, gdy dziecko staje się dorosłe. Zadaniem polisy jest również ochrona na wypadek śmierci rodzica.

    Ubezpieczenie grupowe. Polisa najczęściej spotykana w miejscu pracy. Ze względu na dużą grupę docelową ubezpieczyciel może zaoferować niską cenę składki przy szerokim zakresie ochrony.

    Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym. Część składki na polisę jest wpłacana na fundusz inwestycyjny.

Najczęściej popełniane błędy przy zakupie polisy:

    Wybieranie jak najtańszej polisy

To jeden z głównych błędów podczas wykupowania polisy na życie. Warto zwrócić uwagę, że czasami tanie ubezpieczenie nie daje nam tak wielu możliwości jak to, które kosztuje nieco więcej. Zazwyczaj bowiem im niższa składka, tym niższa suma ubezpieczenia i węższy zakres ochrony, a tym samym mniejsza liczba przypadków, w których świadczenie jest wypłacane.

    Wąski zakres ubezpieczenia

 Najczęściej ubezpieczenie na życie obejmuje śmierć osoby ubezpieczonej. Warto zadbać o to, by w polisie pojawiały się jeszcze dodatkowe elementy, jak choćby wypłata świadczenia w przypadku zdarzeń będących skutkiem niespodziewanego wypadku, zawału serca czy choroby.

 

    Źle dobrane ubezpieczenie

Ofert ubezpieczeń na życie na rynku jest wiele i każdy może potrzebować czegoś innego. Zakres ochrony powinien być idealnie dopasowany do twoich potrzeb, tylko wtedy będzie naprawdę przydatny i skuteczny.

 

    Brak zrozumienia warunków polisy

Podstawowa zasada przy podpisywaniu każdej umowy: czytaj, a jak nie rozumiesz - pytaj. Każda umowa ubezpieczeniowa ma dwa ważne punkty: okres karencji i wyłączenia odpowiedzialności. Niezrozumienie tych zasad opisanych w umowie może nieść za sobą opłakane skutki.

 

    Podawanie nieprawdziwych informacji

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy klient podał nieprawdziwe informacje przy zawieraniu umowy i dojdzie do zdarzenia objętego ochroną,
a będzie ono powiązane z tymi nieprawdziwymi informacjami, to ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy.


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Odszkodowania: