SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO
- POZBĄDŹ SIĘ KOSZTÓW I SPŁAĆ SAM KAPITAŁCzym jest sankcja kredytu darmowego (SKD)?

Sankcja kredytu darmowego jest sankcją szczególną, przewidzianą wyłącznie dla regulacji kredytu konsumenckiego i polega na pozbawieniu kredytodawcy czy też pożyczkodawcy przychodów z tytułu jego udzielenia.

Sankcja kredytu darmowego to instytucja normowana w art. 45 ust. 1 ustawy z dn. 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (zwanej dalej ustawą). Stanowi on, iż w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Sankcja kredytu darmowego polega na tym, że kredytobiorca po skorzystaniu z niej (jeśli treść umowy nie czyni zadość wymaganiom określonym w ustawie o kredycie konsumenckim) spłaca kredyt bez dodatkowych kosztów – a więc sam kapitał. Uprawnienie związane z tą sankcją wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. Aby skorzystać z tej sankcji, kredytobiorca musi złożyć kredytodawcy stosowne oświadczenie, wskazując na uchybienia znajdujące się w umowie, zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Sankcja działa z mocą wsteczną a więc w przypadku skorzystania z niej, kredytobiorca może potrącić swoje roszczenie o zwrot uiszczonych odsetek i kosztów z roszczeniem kredytodawcy o spłatę kapitału.  W przypadku nadpłacenia już przez kredytobiorcę kwoty kapitału, ma on roszczenie do kredytodawcy o zwrot tej nadpłaty. 

JAKICH UMÓW MOŻE DOTYCZYĆ SANKCJA

Jakich umów może dotyczyć sankcja kredytu darmowego?

DOTYCZY

 • Kredytu/pożyczki na kwotę mniejszą lub równą 255 550 zł
 • Kredytu bankowego, pożyczki
 • Kredytu wiązanego – typu zapłać później
 • Kredytowania towarów dla konsumentów
 • Kredytu odnawialnego w rachunku
 • Kredytów/ pożyczek na remont domu lub lokalu ale nie zabezpieczonych hipoteką

NIE DOTYCZY

 • Kredytu/pożyczki na kwotę powyżej 255 550 zł
 • Pożyczek i kredytów 0%
 • Hipoteki
 • Leasing bez obowiązku nabycia przedmiotu umowy
 • Odwróconej hipoteki

Co zyskuje konsument, który skorzysta z sankcji kredytu darmowego?

Jest to przede wszystkim jedno z narzędzi, które konsument może użyć do dochodzenia swoich praw.

Sankcja kredytu darmowego za cel obiera sobie pozbawianie kredytodawcy przychodu z tytułu kredytu/pożyczki. W efekcie czego kredytobiorca uzyskuje możliwość spłaty samego kapitału bez dodatkowych kosztów m.in. prowizji banku, a wszystkie spłacone do tej pory koszty zostaną mu zwrócone. Wyłączeniu podlegają tu tylko opłaty względem osób trzecich, jeżeli takie były.

PRZYKŁAD NR 1:

Kredyt został wzięty na kwotę 50 000 zł, koszt kredytu to ok. 20 000 zł, czyli kredytobiorca musi oddać do Banku 70 000 zł.

Co w tym przypadku kredytobiorca zyskuje dzięki SKD ?

Spłaca sam kapitał czyli 50 000 zł, a kwota 20 000 zł zostaje umorzona.

PRZYKŁAD NR 2:

Kredyt został wzięty na kwotę 50 000 zł, koszt kredytu to ok. 20 000 zł, czyli kredytobiorca musi oddać do Banku 70 000 zł. Obecnie 50 % kredytu zostało już spłacone.

Co w tym przypadku kredytobiorca zyskuje dzięki SKD ?

Spłaca pozostałą część samego kapitału czyli 25 000 zł, kwota naliczony kosztów 10 000 zł zostaje umorzona, a koszty spłacone do tej pory czyli 10 000 zł zostanie zwrócone kredytobiorcy.

Chcesz wiedzieć czy Twoja umowa nadaje się do skorzystania z instytucji sankcji kredytu darmowego? Skontaktuj się z Nami i skorzystaj z DARMOWEJ ANALIZY wstępnej.

ZAPEWNIJ SOBIE PROFESJONALNE WSPARACIE I BEZPŁATNĄ ANALIZĘ WSTĘPNĄ!
JAK POMAGAMY?

 • Sprawdzimy czy Twoja umowa kredytu/pożyczki została poprawnie skonstruowana oraz, czy zawiera niedozwolone zapisy.
 • Specjaliści przygotują dla Ciebie analizę wstępną oraz przedstawią ofertę Kancelarii dotyczącą procesowania sprawy, a następnie przygotują umowę.
 • Po podpisaniu umowy zostanie sporządzony profesjonalny audyt i rozpoczynamy cały proces związany z SKD.
  Poprowadzimy kompleksowo Twoją sprawę. Dajemy ci również możliwość kontrolowania sprawy na każdym z jej etapów poprzez system informatyczny/CRM, do którego możesz uzyskać dostęp.
 • Nasi klienci są z Nami w stałym kontakcie i uzyskują wsparcie na każdym etapie, dzięki serwisowi i opiece doradców.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy Twoja umowa kredytowa została sformułowana prawidłowo i czy nie narusza ona zasad, określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim, możesz odwołać się do sankcji kredytu darmowego.
Aby zwiększyć swoje szanse na uniknięcie opłacania kosztów kredytu, koniecznie skorzystaj z Naszego profesjonalnego wsparcia prawnego. Dzięki temu zyskasz pewność, że sankcja kredytu darmowego rzeczywiście jest rozwiązaniem dla Ciebie, a przy tym otrzymasz pełne wsparcie prawne na każdym etapie!

NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!Wieluń
Poznań

Lokalizacja:

Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń

Telefon:

+48 733 772 096 Anna
+48 733 993 096 Ewa
+48 733 060 096 Beata
+48 433 070 773 Biuro

Lokalizacja:

Strzeszyńska 33 lok. 144, Poznań

Telefon:

+48 733 886 096 Aleksandra
+48 733 912 096 Dariusz
+48 733 992 096 Karolina
+48 733 080 096 Angelika
+48 516 051 005 Tomasz
+48 733 686 086 Rafał

Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096
CHF
Chcesz przeanalizować kredyt frankowy?
Skorzystaj z naszego autorskiego kalkulatora.