CKK – ZWROT PROWIZJI ZA WCZEŚNIEJ SPŁACONY KREDYTMiałeś kredyt gotówkowy i dokonałeś jego wcześniejszej spłaty?
Czy zastanawiałeś się, co dzieje się z kosztami kredytu w takich momentach?

Otóż możesz odzyskać prowizję za wcześniejszą spłatę!

Czym jest CKK?

CKK to inaczej całkowity koszt kredytu. Ustawowa definicja CKK obejmuje wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Na czym polega zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt?

Zwrot prowizji z kredytów spłaconych przed terminem, dotyczy kredytów konsumenckich. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Literalna wykładnia przepisów wskazuje, że jeżeli ktoś spłacił kredyt konsumencki wcześniej, to może domagać proporcjonalnego zwrotu kosztów składających się na CKK. Ważne jednak, aby był to właśnie kredyt konsumencki.


Jakich umów dotyczy zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt ?


Dotyczy umów zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 18 grudnia 2011 roku.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Dotyczy umów zawartych od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli od 22 lipca 2017 roku.

Od 22 lipca 2017 roku ustawa zaczęła mieć szerokie zastosowanie również dla kredytów hipotecznych. W nowelizacji ust. 1a wskazano dodatkowo, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł. Interpretuję to jako ogólną zasadę, że kredytem konsumenckim może być kredyt tak zabezpieczony, jak i niezabezpieczony hipoteką, jeżeli jego kwota jest nie większa niż 255 550 zł. Wyjątkiem zaś od tego limitu jest sytuacja, gdy kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką i jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

Jak działamy?


1


Zapisz się na darmowe konsultacje lub zadzwoń do Nas

2


Przekaż na odpowiednie dokumenty: umowę kredytową oraz zaświadczenie o spłacie kredytu

Krok 2

3


Przeanalizujemy Twoja sprawę i przedstawimy ci poszczególne koncepcje współpracy.

Krok 3

4


Poprowadzimy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać zwrot prowizji!

Krok 4

Zapraszamy do obejrzenia webinarów

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ KNF TEAM


Bezpłatna analiza sprawy

Bezpłatna analiza sprawy

Rzetelna ocena roszczeń

Rzetelna ocena roszczeń

Ocena szans w sądzie

Ocena szans w sądzie

Minimalizacja ryzyka procesowego

Minimalizacja ryzyka procesowego

Odzyskanie prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Odzyskanie prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Wynagrodzenie pobieramy od sukcesu

Wynagrodzenie pobieramy od sukcesu

NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!Wieluń
Poznań

Lokalizacja:

Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń

Telefon:

+48 733 772 096 Anna
+48 733 993 096 Ewa
+48 733 060 096 Beata
+48 433 070 773 Biuro

Lokalizacja:

Strzeszyńska 33 lok. 144, Poznań

Telefon:

+48 733 886 096 Aleksandra
+48 733 912 096 Dariusz
+48 733 992 096 Karolina
+48 733 080 096 Angelika
+48 516 051 005 Tomasz
+48 733 686 086 Rafał

Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096
CHF
Chcesz przeanalizować kredyt frankowy?
Skorzystaj z naszego autorskiego kalkulatora.