Frankowicze oczekują na wyrok TSUE

16 lutego 2023 roku Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił swoją opinię, zgodnie z którą banki nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co ta opinia oznacza dla kredytobiorców? Między innymi o tym przeczytacie w poniższym artykule.

Po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Bank natomiast nie mają tego prawa – uznał w swojej opinii z 16 lutego 2023 roku Anthony Michael Collins, Rzecznik Generalny TSUE .

Oczywiście należy podkreślić, że opinia rzecznika w sprawie odsetek od unieważnianych kredytów frankowych to jeszcze nie wyrok. Jest to jednak przedstawienie toku myślenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok w tej sprawie ma zapaść za kilka miesięcy. Czekają na niego i kredytobiorcy, i banki, i sądy, do których trafiają dziesiątki tysięcy pozwów.

Od zapytania do opinii rzecznika.

Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sierpniu 2021 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia zapytał TSUE, czy stronom unieważnionej umowy o kredyt frankowego, czyli bankowi oraz kredytobiorcy należy się zwrot dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu tej umowy (sygn. C-520/21). Pierwsza rozprawa odbyła się w październiku 2022. Podczas rozprawy stanowiska zaprezentowały strony sporu oraz przedstawiciele polskich instytucji państwowych. Po stronie konsumentów opowiedzieli się: Rząd RP, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy. Po stronie banków zaś stanął szef Komisji Nadzoru Finansowego. Pomimo oczekiwań, wyrok wówczas nie zapadł i należy na niego trochę poczekać. Jednak opinia rzecznika TSUE wzbudziła optymizm w kredytobiorcach, gdyż przeważnie pokrywa się z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Co ta opinia oznacza dla kredytobiorców?

Według rzecznika TSUE, jeśli umowa frankowa została uznana za nieważną, to zgodnie z prawem europejskim banki nie mogą domagać się dodatkowych roszczeń od konsumentów i wynagrodzenia za udzielenie takiego kredytu. Nie będzie więc mowy o waloryzacji czy spłacie odsetek kapitałowych. Jeśli umowa o kredyt została uznana za nieważną od początku, to konsument będzie zobowiązany do spłaty jedynie kapitał kredytu. Ponadto kredytobiorca może domagać się od banku zwrotu wszystkich odsetek kapitałowych, prowizji, a także ma prawo do dodatkowych roszczeń.

 

Z życia wzięte…

Przełomowy wyrok oddalający powództwo banku przeciw frankowiczowi zapadł w kaliskim sądzie. Jest on nieprawomocny, a apelacje wniosły obie strony. Sąd natomiast nie miał wątpliwości. -Bankowi nie należą się ani odsetki od zaciągniętego kredytu, ani wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną – powiedziała PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kaliszu sędzia Edyta Janiszewska. 

Sprawa dotyczy sytuacji, w której bank domagał się od klienta zwrotu udzielonego kredytu frankowego w przeliczeniu na złotówki w wysokości 350 tys. zł i zapłaty 151 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z pieniędzy banku. Wcześniej to klient wystąpił przeciwko bankowi, w celu unieważnienia umowy kredytowej i ją wygrał, gdyż sąd orzekł, że kredytobiorca ma zwrócić bankowi  tyle, ile pożyczył, bez żadnych odsetek. Bank wystąpił więc ze swoim powództwem zastępując odsetki tzw. wynagrodzeniem z tytułu korzystania z kredytu przez klienta. Sąd Okręgowy w Kaliszu oddalił to powództwo.


Pytanie do specjalisty

Czekać do wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Frankowiczów czy też warto działać już teraz?

Odpowiadzi udzieliła Milena Stępień, Doradca Prawny z Kancelarii KNF Team. - Oczywiście, że nie warto czekać. Na ten moment 95 proc. spraw dotyczących kredytów frankowych rozstrzygana jest pozytywnie dla kredytobiorców. Zarówno Sąd Najwyższy jak i TSUE orzekają korzystnie dla Frankowiczów, dlatego warto rozpocząć postępowanie przeciwko bankowi i złożyć pozew. Należy przy tym pamiętać, że nie każda umowa jest wadliwa i nadaje się do postępowania sądowego. Aby to stwierdzić, należy udać się do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej i przeanalizować swoją umowę.

Kancelaria KNF TEAM od wielu lat zajmuje się sprawami Frankowiczów
i ma na swoim koncie wiele wygranych.
Przekaż Nam swoją umowę i uzyskaj darmową analizę prawną!
Sprawdzimy czy Ty również masz realną szansę na wygraną!


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Kredyty Walutowe - Frankowicze: