Jakie są skutki finansowe i prawne dla frankowiczów, którzy wygrali z Bankiem? List mazalny oraz wykreślenie z hipoteki.

Zastanawiasz się, jak wykreślić bank z księgi wieczystej nieruchomości? Nie wiesz, jak wygląda procedura, jakie dokumenty będą ci potrzebne i czy nie spotkasz się z problemami?  W poniższym artykule  postaramy się wyjaśnić Państwu, co to jest list mazalny, jak go uzyskać, a także  przedstawić prawidłową drogę ubiegania się o wykreślenie z hipoteki i list mazalny.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składany po całkowitej spłacie kredytu hipotecznego, w przypadku chęci refinansowania kredytu hipotecznego czy też w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości, która jest obciążona hipoteką. Na początku kredytobiorca potrzebuje pisemną zgodę wierzyciela sporządzoną na stosownym wniosku na wykreślenie hipoteki, czyli listu mazalnego. We wniosku o kwit mazalny należy podać między innymi numer umowy kredytowej, powód złożenia wniosku czy też numer księgi wieczystej nieruchomości. Kiedy już posiadamy wspomniany dokument,  pozostałe formalności dopełniamy we właściwym dla nas Sądzie Rejonowym,  w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Czym tak faktycznie jest list mazalny i kto go wystawia?

List mazalny ma za zadanie potwierdzenie, że zobowiązanie zabezpieczone hipoteką (przeważnie kredyt hipoteczny) zostało spłacone. Ma formę pisemną, nie można go wystawić obecnie w formie elektronicznej. Wierzyciel zezwala w liście mazalnym na usunięcie wpisu o hipotece w księdze wieczystej.  Wystawcą listu mazalnego może być zarówno bank, który udzielił kredytu hipotecznego, firma, która udzieliła pożyczki hipotecznej innej firmie, osoba fizyczna (prywatna) na rzecz, której była ustanowiona hipoteka, a także gmina, która skorzystała z urzędowego zabezpieczenia hipotecznego czy skarb państwa. Wierzyciel ma obowiązek wystawić list mazalny na żądanie dłużnika, który spłacił lub w inny sposób uregulował swoje zobowiązania. Przepisy są tak skonstruowane, że  list mazalny najczęściej jest wystawiany dopiero na żądanie dotychczasowego dłużnika. Warto więc, tuż po zakończeniu spłaty upomnieć się o powyższy dokument.

Wystąpienie do banku o kwit mazalny i wypełnienie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie jest niczym trudnym. Należy pamiętać, by złożyć je na odpowiednich wnioskach i do odpowiedniego dla nas sądu. Należy liczyć z tym, że wykreślenie hipoteki nie odbędzie się z dnia na dzień. Samo wydanie listu mazalnego zajmuje instytucjom najczęściej od kilku do kilkunastu dni.

Co w sytuacji, kiedy nie możemy uzyskać listu mazalnego?

Gdy nie można uzyskać zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki, czeka nas znacznie dłuższa ścieżka sądowa, zaczynająca się od złożenia pozwu do sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W sądzie należy wówczas udowodnić, że dług, który zabezpieczała hipoteka, już nie istnieje. Prawomocne orzeczenie sądu zastępuje zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki.

Czy list mazalny ma termin ważności? Odpowiada Milena Stępień, doradca prawny z Kancelarii KNF Team

Najkrócej mówiąc, list ten to oficjalne pismo ze strony wierzyciela hipotecznego, w którym potwierdza on spłatę całego zadłużenia przez dłużnika, a także wyraża zgodę na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, która służyła jako zabezpieczenie dla zobowiązania. List mazalny jest dokumentem, który nie posiada ustalonego terminu ważności. Niemniej jednak, ważne jest, aby jego treść była zgodna ze stanem faktycznym. Dlatego też, w celu uniknięcia nieporozumień, zaleca się jak najszybsze usunięcie hipoteki z nieruchomości po otrzymaniu takiego listu.

 

Zapraszamy do obejrzenia webinarium z dr Bartoszem Ziemblickim z 24.11.2020 "Q&A Wywiad
z klientem w sprawie prawomocnego wyroku we frankach! Co dalej z BIK i Hipoteką?"
– link https://www.youtube.com/watch?v=-r8dRRCUuzM&t=735s

oraz na czwartkowy webinar na żywo o 20:00 na temat: "Jakie są skutki finansowe i prawne dla frankowiczów, którzy wygrali z Bankiem?"

Link do zapisu: https://knfteam.pl/webinar

 

 


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Kredyty Walutowe - Frankowicze: