ZUS czy IKE ? Co zrobimy z pieniędzmi z OFE? Wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie!

ZUS czy IKE co zrobimy z pieniędzmi z OFE? Oczywiście nasza decyzja uzależniona jest od wysokości opłat i wypłat.

 

Zgodnie z zapowiedziami Premiera M. Morawieckiego o likwidacji OFE, na których zgromadzone jest szacunkowo 162 mld zł, co w przeliczeniu na 15,8 mln Polaków daje kwotę blisko 10 tys. zł na osobę. Co zrobić z odłożonymi w OFE pieniędzmi? Pastwo daje nam dwie możliwości wyboru przekazać zgromadzony kapitał do ZUS bądź przekazać je na indywidualne konto emerytalne tzw. IKE. Dwie możliwości, inne kwoty i opłaty. Otwierając Indywidualne Konto Emerytalne będziemy musieli liczyć się z opłatą przekształceniową w wysokości 15% wpłacanych w dwóch transzach 7.5% w 2020 roku oraz 7.5% w 2021 roku. Kto będzie czuwał nad naszymi pieniędzmi i w jaki sposób będą one pomnażane? Otóż dotychczasowe powszechne towarzystwo emerytalne PTE zostanie przekształcone na towarzystwo funduszy inwestycyjnych TFI i będzie odpowiedzialne za prowadzenie IKE. Ministerstwo rozwiewa wątpliwości powstałe w odniesieniu do tych osób, które już posiadają IKE w swoim banku. Pieniądze z OFE będą przelane na oddzielne subkonto i na nim gromadzone nasze oszczędności. Dodatkowo możemy „uzupełniać” pulę naszych oszczędności dopłacając do subkonta jednak składka ograniczona jest rocznym limitem w wysokości 14 295 zł w 2019 roku.  Zadaniem TFI jest obracanie w taki sposób naszymi oszczędnościami kupując akcje, zakładając lokaty oraz lokując je w inny sposób tak, by inwestycje były jak najbardziej korzystne i owocne. Jednakże zawsze istnieje ryzyko straty uwarunkowane przez złe decyzje TFI i nietrafione inwestycje. Dlatego też kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest tworzenie coraz to bezpieczniejszego portfela inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego, a dla osób przed emeryturą utworzenie „bezpiecznego subfunduszu”. To ile uda nam się uzbierać będzie uzależnione od sposobu i formy w jakiej TFI będą zarządzać naszym kontem. Jest to niezwykle ważna informacja przynajmniej z kilku względów. Pierwszy z nich polega na tym, że środki jaki zgromadzimy będą dziedziczone czyli w przypadku naszej śmierci mogą zostać przejęte przez naszego współmałżonka, dzieci lub inne osoby przez nas wskazane jako uposażeni. Drugi dotyczy wypłaty po osiągnięciu przez nas wieku emerytalnego, gdyż nie jest to emerytura dożywotnia, a zatem będziemy mogli wypłacić jedynie tyle środków, ile uda nam się zdeponować na subkoncie. Kolejna dotyczy limitu wypłat, gdyż będziemy mogli wypłacić jedynie tyle środków ile uzbieramy. Wypłaty mogą być jednorazowe lub podzielone na raty, lub też rozłożone na kolejne lata. Warto również pamiętać, że środki te będą obarczone opłatami manipulacyjnymi za obsługę naszego IKE, opłaty te są na tą chwilę dość wysokie i wynoszą nawet 3%. Jednakże nie jest to jeszcze do końca określone, Rząd może zmniejszyć te opłaty i wyznaczyć niskie górne limity. Pomimo, że zbliża się nieuchronnie termin dokonania wyboru, nadal jeszcze jest zbyt dużo niewiadomych, które dotyczą nie tylko opłat za zarządzanie IKE, ale również wysokości emerytury minimalnej. Jak było dotychczas liczą się lata pracy, w których odprowadzane były składki do ZUS. Nie ma jednak ostatecznej decyzji czy ZUS będzie pobierał pieniądze z IKE na dopłaty do emerytur minimalnych. Na to rozwiązanie zdaje się potrzeba jeszcze czasu.

W przypadku, gdy nie odpowiadają nam warunki proponowane przez IKE możemy pozostać w ZUS i złożyć  w oddziale stosowne oświadczenie wtedy zgromadzone zasoby, które odpowiadać będą wielkości jednostek rozrachunkowych zgromadzonych w OFE trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Takie działanie jednak będzie skutkowało następującymi konsekwencjami, o których warto wiedzieć i pamiętać. Po pierwsze nie poniesiemy kosztów w wysokości 15% opłaty przekształceniowej, dopiero przy wypłacie środków będą obciążone podatkiem w wysokości 18% lub 32%. Przeniesienie oszczędności do ZUS wyeliminuje możliwość dziedziczenia naszych oszczędności przez rodzinę lub osoby wskazane przez nas jako uposażone. Jednak można dostrzec również pozytywne aspekty choćby związane z coroczną waloryzacją emerytury. Jej wysokość będzie uzależniona od wpływu ze składek do ZUS od osób pracujących. Jednak nawet przy minimalnej wielkości będzie wynosić 1-2%. W tym przypadku Państwo gwarantuje ochronę kapitału.

 

Jak to będzie działać? Czy istnieje możliwość 3 emerytur.

Pierwsza z nich będzie wypłacana z ZUS, pomimo tego, że obecnie pieniądze te będą spożytkowane na bieżące emerytury. Jednak informacja o wielkości odprowadzonych składek będzie zapisywana na wirtualnych kontach. Te składki również będą podlegały waloryzacji, a kiedy będziemy przechodzić na emeryturę przeliczy nasz zgromadzony kapitał dzieląc go na oczekiwaną długość życia na emeryturze w ten sposób określając wysokość miesięcznej emerytury.

Drugą możliwością jest PPK, który wejdzie wkrótce w życie, bo już w lipcu. Na kwotę środków zgromadzonych na tym koncie będzie składał się pracodawca i pracownik. Każdego miesiąca będziemy odkładać min. 2% miesięcznie, a drugie tyle dołoży pracodawca. Ustawa przewiduje możliwość wypłaty środków po ukończeniu 60. roku życia, w wysokości 25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% co najmniej w 120 miesięcznych latach, co daje nam wypłatę świadczenia minimum przez 10 lat. Jednak jeśli zdecydujemy się na ich wcześniejszą wypłatę będziemy musieli ponieść opłatę w wysokości 19%. Oszczędności zgromadzone na PPK również podlegają dziedziczeniu.

Mamy nadzieję, że zredagowany przez nas artykuł będzie wyjaśnieniem nadchodzących zmian związanych z likwidacją OFE oraz możliwością jakie daje nam każdy z wariantów dalszego oszczędzania na emeryturę.

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1409275,ike-czy-zus-co-sie-bardziej-oplaca-porownanie.html dostęp na dzień 15.05.2019 r.


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu ZUS: