Posiadasz niezapłacone faktury i umowy - nie czekaj do ostatniej chwili, skorzystaj z wiedzy ekspertów!

 

Zastanawiasz się, jak nie dopuścić do zatorów płatniczych? Nie wiesz, od czego zacząć windykację i jak skutecznie przygotować wezwanie do zapłaty? W  poniższym artykule postaramy się wyjaśnić podstawowe zagadnienia dotyczące windykacji oraz współpracy z dłużnikami, prawnikami i sądami.

Niezapłacona faktura? Czekasz tydzień, miesiąc a nawet dłużej, a klient nadal zalega z płatnością? Takie sytuacje zdarzają się w każdym biznesie. Nie czekaj i odzyskaj swoje pieniądze i spokój. Zastanawiasz się, jak skutecznie upomnieć się o swoją należność? Na początku spróbuj tzw. windykacji miękkiej, czyli po prostu postaraj dojść do porozumienia z klientem. Dowiedz się, jaka jest przyczyna opóźnienia i zastanów się nad satysfakcjonującym rozwiązaniem. Być może będzie to barter, rozłożenie płatności na raty lub też inne wyjście, które zadowoli obie strony. Jeśli jednak to nie pomoże, należy zrobić kolejny krok, przygotować wezwanie do zapłaty.

Dlaczego warto postawić na specjalistów?

Choć przygotowanie wezwania do zapłaty wydaje się błahostką, wszak w Internecie aż roi się od wzorów, to jednak zawierają one jedynie podstawowe informacje i są średnio skuteczne. Zupełnie inaczej bowiem wygląda mail czy list o treści „Proszę o zapłacenie kwoty x do czasu x, bo inaczej pójdę do sądu”, a profesjonalne pismo przygotowane przez kancelarię prawną. To drugie ewidentnie oznacza, że żarty się skończyły i przyznajmy szczerze, bardziej przekonuje do wyregulowania długu. A przecież o to chodzi, by nakłonić klienta do zapłaty. Kancelaria KNF Team w profesjonalny sposób zajmuje się odzyskiwaniem należności. Analizujemy indywidualnie każdą sprawę i wskazujemy najlepsze rozwiązanie w celu odzyskania długu. Na etapie działań przedsądowych, w czasie rozmów z dłużnikiem, szukamy rozwiązania problemu i pokazujemy konsekwencje braku zapłaty. Powierzenie swojego problemu specjalistom ustrzeże Cię przed błędami. Pracujemy na dokumentach: umowach, zamówieniach, fakturach, listach przewozowych i innych. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja od sukcesu ,czyli od odzyskanych pieniędzy. W przypadku indywidualnych(niestandardowych) negocjujemy wysokość prowizji. Okres działań polubownych, przedsądowych oraz mediacja dają duże możliwości negocjacyjne z dłużnikiem. Jest to czas na uzupełnienie i przygotowanie dokumentacji do ewentualnego procesu gospodarczego lub cywilnego. W tym okresie jest możliwość zabezpieczenia wierzytelności co wzmacnia rolę mediacyjną Kancelarii KNF Team.

 

Jakie kroki należy podjąć, by odzyskać dług?

Po pierwsze wyślij wezwanie do zapłaty. Jeśli uda ci się dojść do porozumienia z dłużnikiem, być może skończy się na satysfakcjonującej ugodzie. Wysłanie wezwania do zapłaty jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze jest to procedura obowiązkowa, zanim zdecydujemy się skierować sprawę do sądu. Po drugie, odpowiedź dłużnika może przerwać bieg przedawnienia roszczenia.  Pamiętaj, że możesz skorzystać z ulgi na złe długi.  Ulga ta umożliwia pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, która nie została uregulowana w ciągu 90 dni od terminu płatności. Dodatkowo warto pamiętać o naliczeniu należnych odsetek, które należą się wierzycielowi z mocy prawa po upływie terminu zapłaty. Wierzyciel ma również prawo do rekompensaty za poniesione koszty odzyskiwania należności w zależności od wielkości niezapłaconej wierzytelności. Oprócz zlecenia windykacji profesjonalnej firmie czy też dochodzenia należności na drodze sądowej, możesz także sprzedać wierzytelność.

 

Warto wiedzieć! Kary umowne należne wierzycielowi

Art. 483.[Kara umowna]Kodeks cywilny

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

 

Jak skutecznie napisać wezwanie?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy Pana Dariusza Dudzińskiego, doradcę prawnego z Kancelarii KNF TEAM.

Aby skutecznie napisać wezwanie do zapłaty, warto uwzględnić kilka kluczowych punktów:

1.     Podstawę prawną: W wezwaniu należy jasno wskazać podstawę prawną, na której opiera się wierzytelność. Może to być umowa, faktura, ustne porozumienie lub inny dokument potwierdzający istnienie zobowiązania.

2.     Opisanie wierzytelności: Precyzyjnie opisz, z czego wynika wierzytelność. Podaj datę, kwotę oraz szczegóły transakcji czy usługi, które doprowadziły do powstania długu. Im bardziej konkretnie i dokładnie opiszesz, tym łatwiej będzie dla dłużnika zrozumieć naturę wierzytelności.

3.     Konsekwencje braku zapłaty: Wskaż w wezwaniu konsekwencje wynikające z nieuregulowania wierzytelności w podanym terminie. Możesz wspomnieć o naliczaniu odsetek, kosztach windykacyjnych, możliwości skierowania sprawy do sądu lub innych sankcjach przewidzianych przez prawo.

4.     Klarowność i profesjonalizm: Wezwanie powinno być napisane jasnym i zrozumiałym językiem. Unikaj emocjonalnych sformułowań i zachowaj profesjonalizm. Dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane stron, numer konta do zapłaty i termin spłaty.

5.     Potwierdzenie odbioru: Zadbaj o potwierdzenie odbioru wezwania, na przykład za pomocą listu poleconego lub wysyłki elektronicznej z potwierdzeniem odbioru.

W przypadku większych wierzytelności lub wątpliwości co do treści wezwania, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże dostosować treść do indywidualnych potrzeb i przepisów prawa.

 

Potrzebujesz wsparcia w odzyskaniu niezapłaconych faktur i skutecznej windykacji?
Wybierz profesjonalizm i doświadczenie Kancelarii KNF TEAM!
Nasz zespół wyspecjalizowanych prawników pomoże Ci w efektywnym odzyskaniu wierzytelności.

https://knfteam.pl/oferta/windykacja-mediacja

 

 

 

 

 


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Windykacja: