Windykacja i nakaz zapłaty-kiedy jest przychodem, a kiedy kosztem dla firmy?

Czy koszty windykacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Co wchodzi w skład wydatków poniesionych na windykację? O czym warto wiedzieć, kierując sprawę do firmy windykacyjnej? Między innymi o tym przeczytacie Państwo w poniższym artykule.

Gdy prowadzimy firmę, musimy się liczyć z ryzykiem trafienia na nieuczciwego kontrahenta lub też sytuacją, gdy potknie mu się noga i nie będzie w stanie uregulować należnej nam kwoty. W takiej sytuacji przedsiębiorca, by zadbać o własną płynność finansową zmuszony jest niejednokrotnie do podejmowania działań windykacyjnych. Co za tym idzie, do pokrycia wydatków z tymi działaniami związanymi. Dla średnich i małych firm koszty windykacji mogą się okazać dotkliwym wydatkiem. Warto więc mieć świadomość, że koszty windykacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Kwestię tę regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy możemy zaliczyć koszty windykacji do kosztów uzyskania przychodu?

Koszty związane z windykacją należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wtedy, gdy są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z tytułu osiągania przychodów z innej działalności zarobkowej, na przykład z tytułu wynajmu nieruchomości. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, koszty windykacji stanowią koszty uzyskania przychodu i mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, co oznacza, że zmniejszają one podstawę opodatkowania. Jednakże, aby móc zaliczyć koszty windykacji do kosztów podatkowych, konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

 

    Po pierwsze - koszty windykacji muszą być rzeczywiście poniesione w celu odzyskania należności.

    Po drugie - muszą one wynikać z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli mieć bezpośredni związek z osiąganiem przychodów przez przedsiębiorstwo.

    Po trzecie - muszą być udokumentowane odpowiednimi dokumentami, takimi jak faktury VAT, umowy z firmami windykacyjnymi lub rachunki za usługi detektywistyczne. W przypadku osiągania przychodów z innej działalności zarobkowej niż prowadzenie działalności gospodarczej, zasady zaliczania kosztów windykacji do kosztów uzyskania przychodu są podobne. Koszty te muszą być poniesione w celu odzyskania należności i muszą być udokumentowane fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

 

Warto wiedzieć!

Koszty windykacji związane z długami prywatnymi, na przykład z tytułu kredytów konsumpcyjnych, nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.


O to, co wchodzi w skład wydatków poniesionych na windykację zapytaliśmy Dariusza Dudzińskiego, Doradcę Prawnego w dziale Windykacji i Mediacji w Kancelarii KNF Team

Wydatki związane z windykacją to koszty poniesione przez wierzyciela w celu odzyskania należności od dłużnika. Skład tych wydatków może różnić się w zależności od konkretnych okoliczności sprawy i stosowanej strategii windykacyjnej, ale mogą obejmować:

    Wynagrodzenia dla pracowników lub zewnętrznych firm zajmujących się windykacją

    Koszty związane z prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych, takie jak opłaty sądowe i koszty adwokackie

    Opłaty za usługi związane z monitoringiem i lokalizacją dłużnika, takie jak usługi detektywistyczne

    Koszty związane z przesyłaniem wezwań do zapłaty, listów poleconych, telefonów, faksów i innych form komunikacji z dłużnikiem

    Koszty związane z ewentualnymi negocjacjami z dłużnikiem w celu uzyskania spłaty zaległych zobowiązań

    Inne koszty związane z windykacją, takie jak koszty związane z weryfikacją danych dłużnika.

Warto zauważyć, że nie wszystkie koszty związane z windykacją muszą być ponoszone przez wierzyciela - na przykład w niektórych przypadkach tymi kosztami może być obciążony dłużnik.

 

 


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Windykacja: