Jaką wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej zamiast JDG?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna a może spółka handlowa? Czym się różnią te formy prawne i jakie niosą za sobą ryzyko? Czy spółka jest lepsza od samozatrudnienia Kiedy przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej? Między innymi na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w poniższym artykule.

W Polsce rozróżniamy kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwsze jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Kolejną jest spółka cywilna. Chcąc rozwinąć biznes można także zdecydować się na spółkę handlową: kapitałową (spółka z o.o. oraz akcyjna) i osobową (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Formy te różnią się między innymi formalnościami, które należy dopełnić przy założeniu, urzędem, do którego przedsiębiorca zgłasza działalność, odpowiedzialnością za zobowiązania, wymaganym kapitałem zakładowym, opodatkowaniem i rodzajem księgowości. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają tu także koszty założenia firmy i działalności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza- co warto wiedzieć?

Jest to jedna z bardziej znanych form, na którą stawiają rozkręcający swój biznes. Bo cóż jest piękniejszego od bycia własnym szefem. Warto jednak pamiętać, że jednoosobowa działalność gospodarcza jest pewnością dużym wyzwaniem dla młodego przedsiębiorcy. Niezależność w tym przypadku wiąże się z wysokim ryzykiem, a także posiadaniem niezbędnej wiedzy chociażby z zakresu opodatkowania dochodów, czy przyszłego finansowania firmy. Niestety, wielu przedsiębiorców po roku działalności decyduje się na jej zawieszenie lub też likwidację.  Za nim więc zdecydujemy się na tę formę działalności, warto przeanalizować dokładnie procedury, zapoznać się z możliwościami pozyskania dotacji, a także zaznajomić się z zagrożeniami, jakie mogą nas czekać.

Działalność gospodarcza bez obowiązku rejestracji w CEIDG w 2023 roku

Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej, jeśli jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2023 roku od 1 stycznia do 30 czerwca - 1 745 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia- 1 800 zł, a także gdy nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Przywilejów prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowej jest sporo.  Przedsiębiorca nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS. Ponadto nie musi płacić z tego tytułu składek w ZUS, zaliczek na podatek, a także prowadzić rozbudowanej księgowości, a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - wady i zalety

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez Internet – oczywiście tu jest wymóg posiadania konta ePUAP lub autoryzując rejestrację. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa. Do zalet należy zaliczyć elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej czy wybór formy opłacania podatków. Wśród wad wymienić należy przede wszystkim odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania, obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS czy znajomość przepisów związanych z opodatkowaniem.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową

Założenie firmy w formie spółki handlowej wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków. Przede wszystkim, niezależnie od typu tworzonej spółki, do jej powstania konieczne jest sformułowanie dokumentu, na którego podstawie spółka będzie działać w obrocie. Może być to umowa lub statut (w zależności od typu spółki). Akt założycielski musi przyjąć formę przewidzianą w przepisach regulujących dany typ spółki. Może to być zwykła forma pisemna albo forma aktu notarialnego. Istnieje również możliwość zawarcia umowy spółki on-line. Mowa o portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ten sposób dotyczy jednak tylko prostych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do aktu założycielskiego (umowy lub statutu) niestandardowych przepisów – kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie można zmienić. Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę: jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością czy prostą spółkę akcyjną.

O odpowiedź na pytanie: ,,Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest korzystniejszą formą prawną niż jednoosobowa działalność gospodarcza?” poprosiliśmy doradcę podatkowego Pana Jana Ferensztajna.

,, Wybór pomiędzy formą prowadzenia działalności gospodarczej, taką jak jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.), jest uzależniony od wielu czynników. Należy wziąć pod uwagę m.in. rozmiar działalności, skutki podatkowe, opłacalność biznesu, ochronę majątku osobistego, formę prowadzonej ewidencji, dostęp do środków pieniężnych na potrzeby osobiste, koszty obsługi czy zaangażowanie czasowe na prowadzenie spraw firmy. Choć można wymienić jeszcze wiele innych czynników, to i tak każdy przedsiębiorca będzie musiał dopasować formę prowadzonej działalności do swoich własnych potrzeb i możliwości.”

 

 


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Doradztwo gospodarcze: