Restrukturyzacja Twoją droga do sukcesu - praktyczne wskazówki, jak zacząć...

 

Twoja firma popadła w problemy finansowe? Zastanawiasz się jakie podjąć kroki, by ją uratować? A może masz problemy z komornikiem? W dzisiejszym artykule pochylimy się nad głównymi zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją. Czym naprawdę jest i kiedy warto się na nią zdecydować? Co da przeprowadzenie restrukturyzacji i czy jest ona szansą na uratowanie firmy przed problemami ?

Czym jest restrukturyzacja i jaki jest jej cel?

Restrukturyzacja to szereg działań mających na celu poprawienie sytuacji finansowej firmy, która ma problemy lub spodziewa się problemów z płynnością finansową. Celem restrukturyzacji jest przywrócenie przedsiębiorstwa do pełnej sprawności finansowej i organizacyjnej. Restrukturyzację może prowadzić przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością oraz przedsiębiorca już niewypłacalny. Aby skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, przede wszystkim należy sprawdzić, czy firma ma tzw. zdolność restrukturyzacyjną. Posiadają ją: przedsiębiorcy, spółki z o.o. i spółki akcyjne, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem i wspólnicy spółki partnerskiej. Zdolności takiej nie posiadają np. spółki cywilne.

Restrukturyzacja i korzyści z niej płynące

Głównym celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Restrukturyzacja obejmować może:

        redukcję zadłużenia w zakresie odsetek

        częściową redukcję kapitału pozostałego do spłaty (zmniejszenie wysokości zadłużenia poprzez częściowe jego umorzenie

        odroczenie terminu wykonania zobowiązań

        wydłużenie okres spłaty zobowiązań objętych układem

        rozłożenie spłaty zadłużenia na raty

        konwersję wierzytelności na udziały lub akcje

        zmianę zabezpieczeń

Rodzaje restrukturyzacji

Najkorzystniejszą formą restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest ono szybkie, prowadzone jest przez licencjonowanego Doradcę restrukturyzacyjnego. Jest też korzystne cenowo. To zawarcie porozumienia z wierzycielami przy pomocy nadzorcy układu tj. doradcy restrukturyzacyjnego. PZU może być prowadzone, gdy suma wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. PZU ma pozasądowy charakter, rola sądu ogranicza się tylko do zatwierdzenia układu. Jako dłużnik możesz liczyć na natychmiastowe wstrzymanie egzekucji, redukcję zadłużenia, ochronę majątku czy utrzymanie kluczowych umów. PZU to najszybsza forma postępowania restrukturyzacyjnego, która trwa do 6 miesięcy (w tym 4 miesiące kompleksowej ochrony przed egzekucją). Ochrona przed egzekucjami komorniczymi i administracyjnymi przysługuje Ci od momentu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Trwa ona przez 4 miesiące. Wstrzymane zostają postępowania egzekucyjne, w tym wszelkie roszczenia względem majątku, np. licytacje nieruchomości.

Pozostałe rodzaje restrukturyzacji to przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.

Zainteresował Cię ten temat?

Pamiętaj, że pewne rzeczy warto wiedzieć nawet, jeśli Twoja firma nie jest w tarapatach. Po restrukturyzację bowiem sięgają także firmy, które mają przejściowe problemy finansowe. Niestety, żyjemy w dość trudnych czasach, dlatego wiedzy nigdy zbyt wiele. Kancelaria KNF Team w trosce o swoich Klientów przeprowadza darmowe webinary służące wyjaśnieniu wielu skomplikowanych procedur i zagadnień w jak najbardziej dostępny sposób. Już w najbliższy czwartek nasi specjaliści z doradcą Dariuszem Dudzińskim na czele pochylą się właśnie nad tematem restrukturyzacji. Z webinaru będziecie mieli Państwo okazję dowiedzieć się między innymi: jak wstrzymać licytacje komornicze, jak wstrzymać spłatę zobowiązań na okres od kilku do kilkunastu miesięcy czy też umożliwić sobie spłatę wypowiedzianych kredytu zgodnie z umową. Podczas webinaru będziecie mieli Państwo również możliwość zadawania pytań naszemu specjaliście.

Dołączcie do nas i zgłębiajcie wiedzę z zakresu kompleksowej ochrony prawnej pod czujnym okiem doświadczonego specjalisty! To wydarzenie jest nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich zainteresowanych tematem kompleksowej ochrony klientów i ich majątku- zachęca Tomasz Barszczewski Prezes Zarządu Kancelaria KNF TEAM

Aby dołączyć, wystarczy kliknąć w poniższy link i bezpłatnie się zarejestrować LINK https://knfteam.pl/webinar

 

 


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Oddłużanie i upadłość: