Praktyczne cechy upadłości konsumenckiej - kiedy jest właściwy moment na złożenie wniosku o upadłość?

Brak wypłacalności i niekończące się problemy z płynnością finansową spędzają ci sen z powiek? Zastanawiasz się, czy jest jakieś rozwiązanie twoich problemów? Nie załamuj rąk i już dziś zgłoś się do naszych specjalistów. Być może upadłość konsumencka jest  odpowiedzią na dręczącą cię sytuację. Kiedy i kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Między innymi na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w poniższym artykule.

 

Upadłość konsumencka. Czym tak naprawdę jest?

Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie. Polega ono na zaspokojeniu wierzycieli, a także na umorzeniu części lub nawet całości długów. Upadłość można ogłosić w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna. Termin „niewypłacalna” oznacza, że konsument co najmniej od trzech miesięcy nie jest w stanie regulować swoich długów. Upadłość konsumencka wymaga złożenia do sądu stosownego wniosku. Jego opłata wynosi 30 zł. By dobrze skompletować wymagane dokumenty i prawidłowo uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wielu konsumentów decyduje się na powierzenie spraw ekspertom.

WARTO WIEDZIEĆ !

Rok 2015 był ogromnym przełomem w liczbie upadłości konsumenckich ogłaszanych w Polsce. Od tego czasu odnotowuje się stały wzrost liczby upadłości konsumenckich.  Rok 2020 przyniósł kolejny przełom, ponieważ dzięki nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe przepisy zmieniły się na korzyść dłużnika. Chodzi o winę dłużnika - od tego czasu nie jest ona już przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.  Dzięki zmianie przepisów tak samo, jak konsumenci, są traktowane osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka - jakie warunki trzeba spełnić?

    Być osobą fizyczną (konsumentem) albo prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

    Być niewypłacalnym.

    Mieć co najmniej jedno niespłacone zadłużenie.

    Nie mieć ogłoszonej upadłości przez poprzednie 10 lat.

    Złożyć i opłacić wniosek.

Upadłość konsumencka i co dalej?


To, kiedy upadłość konsumencka się opłaca i co dalej może stać się po jej ogłoszeniu przez sąd, zależy od sytuacji dłużnika. Korzyścią takiego postępowania upadłościowego na pewno jest wstrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych, a co za tym idzie nawarstwiającej się spirali długów. Na ile faktycznie upadłość konsumencka przywróci w twoim życiu harmonię, zależy od tego jakie masz warunki do jakiejkolwiek spłaty zobowiązań.

Kancelaria KNF Team od lat skutecznie pomaga Klientom uwolnić się
z niekomfortowej sytuacji doprowadzającej często do życiowej ruiny.
Rozumiemy, że życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwany sposób.

Jednak długi nie oznaczają sytuacji bez wyjścia.

Tobie też potknęła się noga i nie wiesz, jak wybrnąć z finansowych problemów?
Komornik i wierzyciele grożą Ci zajęciem nieruchomości?
Otrzymujesz kolejne wezwania do zapłaty?


Nie czekaj i już dziś sprawdź, jak możemy ci pomóc.

 


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu Oddłużanie i upadłość: