Blokada alkoholowa. Czym jest i kiedy można o nią wnioskować?

Blokada alkoholowa funkcjonuje w Polsce od 2015 roku. To sposób na złagodzenie lub zastąpienie kary za jazdę po alkoholu, oczywiście na wniosek i za zgodą sądu. Kiedy można starać się o zastosowanie blokady alkoholowej? Jakie konsekwencje niesie za sobą niedostosowanie się do orzeczenia sądowego? I w końcu jakie kary grożą nieodpowiedzialnym kierowcom za jazdę na tzw. ”podwójnym gazie”. Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

 

Wysoka grzywna, zatrzymanie prawa jazdy, a nawet kara więzienia. Niestety, pomimo dotkliwych kar, nietrzeźwi kierowcy wciąż stanowią bardzo duży problem na polskich drogach. Każdego dnia policja zatrzymuje co najmniej kilka nieodpowiedzialnych osób, które siadają za kierownicę na tzw. „podwójnym gazie”.

Jazda po alkoholu. Kiedy wykroczenie, a kiedy już przestępstwo?

    Jeśli kierujący wydmucha od 0,2 do 0,5 promila odpowiada za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. W takim przypadku, jeśli ponowne badanie alkomatem nie wykaże wzrostu stężenia alkoholu, popełniamy wykroczenie podlegające karze aresztu lub grzywny.

    Jeśli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu większe niż 0,25 mg/dm³ lub powyżej 0,5 promila, popełniamy wówczas przestępstwo i podlegamy już pod kodeks karny, a dokładnie art. 178a kk, za co grożą o wiele większe konsekwencje.

W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości grozi nam:

          Grzywna w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, które w zależności od orzeczenia sądu mogą wynosić od 10 do 2000 złotych,

          Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kierowca ukarany będzie zakazem prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Gdy kierowca zostanie zatrzymany w stanie nietrzeźwości po raz drugi sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

          Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości,

          Kara finansowa za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości to min. 10 tys. zł,

          Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości sąd może ukarać kierowcę zakazem prowadzenia pojazdów na okres 15 lat, minimalny okres na jaki zakaz będzie orzekany to 3 lata.

 

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³. Blokada taka może być wyjściem z niekorzystnej sytuacji, gdy kierujący pod wpływem alkoholu odbył już połowę zasądzonej kary. Proces przyznania blokady alkoholowej rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku do sądu. Do wniosku powinny być załączone niezbędne dokumenty uzasadniające potrzebę zastosowania takiego rozwiązania, jak choćby pozytywna opinia z zakładu pracy, zaświadczenie o niekaralności czy udokumentowaniu aktywności w życiu społecznym.

Kiedy można wnioskować o blokadę alkoholową?

Zmiana z „zakazu prowadzenia pojazdów” na „zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową” obarczona jest pewnymi warunkami:

    Zakaz był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w wypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat oraz,

    Postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

WARTO WIEDZIEĆ!

W momencie kontroli policyjnej, gdy osoba, która jest uprawniona do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, będzie poruszała się pojazdem w nią niewyposażonym, musi liczyć się z natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy. Podstawą do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem, z zakazem dalszej jazdy będzie także sytuacja, kiedy kierujący pomimo założenia w pojeździe w takiej blokady nie będzie posiadał przy sobie choćby jednego z dwóch wymaganych w takim przypadku dokumentów, tj. zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową albo dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Kierujący w związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową dopuszcza się przestępstwa z art. 244 k.k. Za to przestępstwo sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu KNF TEAM: