Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1

Oddłużanie i upadłośćJeżeli komornik lub wierzyciel grożą zajęciem Twojej nieruchomości, otrzymujesz kolejne wezwania do zapłaty i nie wiesz, jak poradzić sobie z długami, wypełnij poniższą ankietę.


Ankieta dotycząca oddłużeń


Odpowiedz na pytania w krótkiej ankiecie i wyślij do nas formularz zgłoszeniowy!


Wymagane pola w celach kontaktowych:

Niewymagane pola w celach kontaktowych:
Czy ktoś mi polecił KNF Team?

Pytanie 1:
Podmiot zobowiązany do spłaty długów:

Pytanie 2:
Łączna wartość długu (w przybliżeniu)


Pytanie 3:
Ilość wierzycieli


Pytanie 4:
Wymień wszystkich wierzycieli, daty powstania zadłużenia (data z umowy kredytu/pożyczki), na jakim etapie jest obecnie, wysokość zaległości, termin zaprzestania spłaty, jakie dokumenty posiadasz związane z danym wierzycielem.


Pytanie 5:
Charakter długów:

Pytanie 7:
Okres, z jakiego pochodzą długi:


Pytanie 8:
Czy była propozycja ugody?


Pytanie 9:
Podmiot prowadzący windykację


Pytanie 10:
Czy wierzycielami są zagraniczni kontrahenci?


Pytanie 11:
Czy toczą się obecnie sprawy sądowe związane z długami?


Pytanie 12:
Czy prowadzone są czynnie postępowania egzekucyjne (zajęcia komornicze)?


Pytanie 13:
Czy przedmiotem egzekucji jest obecnie nieruchomość?


Pytanie 14:
Czy postępowanie egzekucyjne zostały umorzone? (jeśli TAK to jakie?)


Pytanie 15:
Czy na skutek toczących się postępowań egzekucyjnych wierzyciele zostali w części zaspokojeni?


Pytanie 16:
Czy toczyły się lub obecnie toczą postepowania upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne, o upadłość konsumencką?


Pytanie 17:
Czy toczą się postępowania ze „skargi pauliańskiej”?


Pytanie 18:
Czy w związku z długami toczą się postępowania sądowe lub zapadły skazujące wyroki karne?


Pytanie 19:
Czy w stosunku do dłużnika orzeczony jest zakaz zajmowania stanowisk/pełnienia funkcji?


Pytanie 20:
Czy dłużnik posiada czynny wpis do KRD, BIK?


Pytanie 21:
Czy dłużnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej? (dot. osób fizycznych)


Pytanie 22:
Czy dłużnik płaci bieżące/wymagalne zobowiązania związane z utrzymaniem firmy/siebie/swojej rodziny?


Pytanie 23:
Czy dłużnik posiada jako właściciel/współwłaściciel majątek w postaci nieruchomości, ruchomości na terytorium kraju? (jeśli tak proszę podać jaki majątek np. samochód, dom, ziemia, itp.)


Pytanie 24:
Czy dłużnik otrzymał kiedykolwiek spadek? Jeśli tak to jaki np. dom, auto, złoto, kosztowności itp.


Pytanie 25:
Czy dłużnik obecnie ma zatrudnienie bądź zawarte umowy cywilnoprawne, z których osiąga dochód na terenie kraju lub za granicą?


Pytanie 26:
W jakim celu były zaciągane zobowiązania (np. inwestycje, zakup nieruchomości/ruchomości, remont, wakacje)?


Pytanie 27:
Ile osób pozostaje w Pana/Pani gospodarstwie domowym? Ile osób pozostałej na Pana/Pani utrzymaniu? Proszę wskazać źródła przychodów i ich wysokości. Proszę podać wysokość Pana/Pani przychodów za ostatnie sześć miesięcy przed złożeniem wniosku (każdy miesiąc osobno potwierdzony dokumentem np. przelew na konto, umowa, decyzja ZUS/KRUS). Proszę podać informację o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku (proszę jedynie wymienić poniesione koszty w ciągu ostatnich 6 miesięcy)


Pytanie 28:
Czy są zaległości w spłacaniu zobowiązania? Jeśli tak to proszę podać przyczynę powstania obecnego stanu niewypłacalności (niemożność regulowania swoich zobowiązań). Dlaczego zaprzestano spłat? Co było tego przyczyną? Co doprowadziło do obecnej sytuacji? Czy Pan/Pani lub osoby pozostające na Pana/Pani utrzymaniu chorują poważnie/przewlekle? Należy skupić się na przyczynach spadku dochodów lub wzrostu wydatków


Pytanie 29:
Jakie są PAŃSTWA OCZEKIWANIA W SWOJEJ SPRAWIE: (np. mediacje z wierzycielami, upadłość konsumencka)?


Pytanie 30:
Czy jest Pan/Pani świadoma, że majątek zostanie spieniężony w trakcie postępowania upadłościowego i spłacone zostaną z niego wierzytelności (z wyjątkami przewidzianymi prawem)?


Pytanie 31:
Czy w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, dokonano czynności, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach (niezależnie od wartości)lub ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł)? Jeżeli tak, to od kiedy, jakiego rodzaju i za jaką kwotę?


Pytanie 32:
Czy są jakieś należności na Pana/Pani rzecz, czyli czy jakieś podmioty są winne Panu/Pani pieniądze lub inne rzeczy? Jeżeli tak, proszę wymienić (proszę załączyć dokumenty potwierdzające należności np. faktury/rachunki, umowy itp. osobno dla każdej należności?


Pytanie 33:
Uwagi do wniosku o analizę sprawy


Prześlij nam opis problemu własnego lub firmy w kilku zdaniach:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku, w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email przez KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j. w celu kontaktu i przedstawieniu oferty handlowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email przez KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym newsletter zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozp. o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dn. 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email podmiotom: KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j tj.: Kancelaria Należności i Finansów Team Sp. z o.o., ul. Kopernika 26/2 ,98-300 Wieluń oraz KNF Team LP,58 Alexandra Road, Unit 0, Enfield EN3 7EH, Wielka Brytania w celu kierowania do mnie marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon).


Komornik i wierzyciele grożą zajęciem nieruchomości? Otrzymujesz kolejne wezwania do zapłaty? Nie wiesz, jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją? Obawiasz się utraty nieruchomości lub mieszkania?

Nadszedł czas, aby działać!

Zapraszamy do wysłuchania Doradcy Prawnego Pani Żanety Nawrot eksperta w dziedzinie upadłości w KNF TEAM: LINK.

Rozwiązujemy najtrudniejsze sprawy z tytułu trudnych i zadłużonych nieruchomości. Zajmujemy się:


  • restrukturyzacją długu ciążącego na nieruchomościach firmowych i prywatnych,

  • wstrzymaniem egzekucji komorniczej,

  • pomocą w przeprowadzeniu procesu spadkowego, w którym są nieruchomości,

  • wstrzymaniem sprawy sądowej na dłuższy czas,

  • upadłością konsumencką, oddłużaniem, BIK i BIG,

  • pomaganiem przedsiębiorcom w chronieniu nieruchomości.

Korzystamy ze sprawdzonej i wysoko wykwalifikowanej kadry doradców z zakresu prawa i finansów, pracowników, którzy doradzają oraz negocjują warunki nabycia, rozwoju, finansowania, najmu i sprzedaży przedsięwzięć związanych z nieruchomościami.

Nie obawiaj się uzyskać porady, dzięki pomocy naszych specjalistów uzyskaj dostęp do konkretnych rozwiązań i ochroń swoją nieruchomość przed egzekucją.

Ochrona prawna nieruchomości to:


  • analiza sytuacji prawnej nieruchomości,

  • sprawdzenie nieruchomości od strony wpisów w KW,

  • ocena sytuacji finansowej klienta,

  • szukanie praktycznych rozwiązań.


Ochrona prawna nieruchomości jest przeznaczona dla każdego dłużnika, któremu grozi utrata jego nieruchomości. Jeżeli nie dochodzi do zawarcia ugody na etapie postępowania windykacyjnego, to zwykle następuje odzyskanie długu poprzez zajęcie nieruchomości. Nie można dopuścić do sytuacji, w której komornik licytuje naszą nieruchomość i to po cenie znaczniej mniejszej, niż jest ona faktycznie warta.Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1
Logo knf 3bfdf6af59f99be054f73a98975072c85da3fffc09285bf1f9155682e735a0e1


Przeczytaj najnowsze artykuły


Sprawdź sam i zobacz wyroki naszych klientów!


Konkurs - polecaj nas i odbieraj nagrody!

Konkurs plakat 25 02 19

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności

Grupa Kapitałowa


Twój problem też możemy rozwiązać! Oddaj go do analizy i sam sprawdź!


Znajdź nas na:

logo youtube

Wspierają nas:

Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution AnulujPolise Kancelaria Feniks

Wspieramy:

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu Drugi Niebieski Marsz Dla Autyzmu Klub 100

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900


Certyfikat KRD
Dyplom 'Orły Prawa'

Poinformuj o nas znajomych:


Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096
CHF
Chcesz przeanalizować kredyt frankowy?
Skorzystaj z naszego autorskiego kalkulatora.