Wygraliśmy sprawę z TU Compensa na ponad 13 tys. zł dla naszego klienta!

Sąd w Warszawie zasądził od "Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna Vienna Insurance Group" kwotę 9 180 zł + 4 367,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem kosztów procesu.

Gratulujemy owocnej wygranej!


Zobacz nasze pozostałe posty z tamatu WYROKI I UGODY: