Logo 7aab00bdf8f3f34e17a59fdb13705bc21d55f69cf4ce8be1ad961f3019de8e25

Sprzeciw rządu, NBP i nadzoru finansowego przeciwko ustawowego przewalutowania kredytów frankowychUstawowe przewalutowanie kredytów we frankach szwajcarskich mogłoby doprowadzić do istotnych strat w niektórych bankach i zachwiania ich stabilności finansowej.
- twierdził Piotr Nowak, wiceminister finansów, w czasie posiedzenia sejmowej podkomisji ds. ustawy frankowej. Podobne wypowiedzi padały z ust przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego.

Aż do chwili obecnej żaden pomysł przewalutowania walutowych długów Polaków na złote nie wszedł w życie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że rząd PiS poprzestanie na ustawowym zwrocie frankowiczom przez banki różnicy pomiędzy kursem w Narodowym Banku Polskim a kursem waluty w banku - spreadu. Ani prezydent Duda, ani rząd nie chcą spełnić przedwyborczych obietnic i wprowadzić ustawowe przewalutowanie kredytów z franków szwajcarskich na złote.

Ustawowe przewalutowanie mogłoby doprowadzić do istotnych strat w niektórych bankach i zachwiania ich stabilności finansowej. W naszej ocenie najbardziej korzystny i najbardziej przyjazny stabilności finansowej państwa jest projekt pana prezydenta
- tak mówił wiceminister finansów Piotr Nowak, w czasie posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, której zadaniem jest przygotowanie końcowego projektu ustawy mającej pomóc osobom zadłużonym poprzez kredyty we frankach szwajcarskich. Dalsza część jego wypowiedzi:
Nasze stanowisko pokrywa się z zaleceniami Komitetu Stabilności Finansowej, który mówi, że jakiekolwiek rozwiązania inwazyjne, prawnie skutkujące powszechnym przewalutowaniem kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, niezależnie od ich ewentualnego kształtu, nie są właściwe. Jesteśmy przeciwni kontynuacji prac nad dwoma pozostałymi projektami.

Poza propozycją zwrotu kredytobiorcom spreadu, którą przedstawił prezydent Duda, zostały przedstawione komisji również dwa inne projekty. Propozycja klubu Kukiz’15 polega na przeliczeniu wszystkich długów w taki sposób, jakby od początku były one kredytami w PLN. Inny projekt został złożony przez Platformę Obywatelską i zakłada równy podział kosztów przewalutowania franków na złote pomiędzy osoby zadłużone i banki.

Kredyty walutowe nie generują istotnego ryzyka dla stabilności finansowej, a kredytobiorcy walutowi są w lepszej sytuacji niż kredytobiorcy złotowi.
- wypowiedział się Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.

O tym, że sytuacja zdecydowanej większości gospodarstw domowych obciążonych kredytami walutowymi jest dobra, a odporność na przyszłe szoki kursowe wysoka, informował Narodowy Bank Polski w wydanej na początku roku opinii. Jego zdaniem jest to problem społeczny, a największym zagrożeniem może być ustawowe nakazanie przewalutowania wspomnianych kredytów na złote. Mogłoby to prowadzić do bardzo istotnych strat w niektórych bankach, w skrajnym przypadku zagrażając stabilności krajowego systemu finansowego - stwierdził NBP.

Obawy dotyczące niekontrolowanego przewalutowania były podzielane również przez przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, który podkreślał, że należy maksymalnie ograniczyć to ryzyko – zwłaszcza wtedy, gdy taką operację będzie chciało przeprowadzić więcej osób.
Obawiamy się tylko zdecydowanych działań ustawowych
- wypowiedział się przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego.

Trwają pracę mające na celu rozwiązanie problemu kredytów walutowych we frankach szwajcarskich poprzez dobrowolne ugody banków z kredytobiorcami. Podejmują się tego przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Nadzoru oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla osiągnięcia tego celu Komitet Stabilności Finansowej powołał specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych, która zajęła się przygotowaniem rekomendacji dla banków. Przewiduje w nich m.in. podniesienie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych w bankach, które stosują standardowe metody szacowania wymogu kapitałowego do 150%, czyli do maksymalnego dopuszczonego przez rozporządzenie Unii Europejskiego poziomu.

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, ogłosił, że grupa robocza przy KSF zakończyła już pierwszy etap prac i przedstawiła propozycje Komisji Nadzoru Finansowego oraz resortowi finansów.

Myślę, że za jakieś dwa tygodnie będzie można przedstawić podkomisji w Sejmie, a także panu prezydentowi bardziej szczegółowe informacje
- powiedział Glapiński. Stwierdził również:
Banki mocno pójdą w te rozwiązania i to w znaczący sposób rozwiąże cały problem.

Źródło: wyborcza.pl


Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę na polisolokaty


2017-02-19
#Polisolokaty


Polisolokaty, czyli polisy na życie z połączonym funduszem kapitałowym - przez nie klienci tracili nawet 80% oszczędności, a wzbogacili się pośrednicy i towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie dostrzegany dotąd problem doczekał się zmian i powołania przez resort sprawiedliwości specjalnej grupy roboczej.

Źródło: wiadomosci.tvp.pl


Kolejny istotny pogląd UOKiK w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu


2017-02-15
#Odszkodowania


Został wydany kolejny pogląd w sprawie przeciwko mBankowi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wszczęto postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt: i C 489/16) dotyczące umowy kredytu hipotecznego mPlan, który jest waloryzowany przez kurs franka szwajcarskiego. Kredytobiorca domaga się równowartości składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz zwrotu nadpłaty w spłacie rat kredytu. Jego argumentami są zawarte w umowie kredytu niedozwolone postanowienia.

Podważone przez klienta banku klauzule według UOKiK należy uznać za niedozwolone. Prezes Urzędu zwrócił uwagę na m.in. nieprawidłowości dotyczące refinansowania przez kredytobiorcę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jego zdaniem te postanowienia nie są zgodne z dobrymi obyczajami, gdyż kredytobiorca nie jest poinformowany o jego obowiązkach i prawach, które wynikają z umowy ubezpieczenia i uniemożliwiają mu kontrolę nad prawidłowością obciąciążających go kosztów ubezpieczenia. Konsument nie jest również poinformowany o możliwym ryzyku żądań ubezpieczyciela o zwrot odszkodowania, które zostało wypłacone przez bank, a w umowie ubezpieczeniowej nie są zawarte definicje wkładu wymaganego do jej rozwiązania ani nie są określone zdarzenia, które mogą zakończyć trwanie umowy przed czasem.

Na podstawie: www.gu.com.pl


Problem polisolokat w "Chodzi o pieniądze"


2017-02-15
#Polisolokaty


Zapraszamy do filmu poruszający problem polisolokat - dziwnego ubezpieczenia sprzedawanego przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Na utratę nawet 100% oszczędności są narażeni wprowadzeni w błąd klienci. Czy jest szansa, aby odzyskać utracone pieniądze?

Źródło: vod.tvp.pl


500 tys. złotych zadośćuczynienia za wypadek na drodze


2017-01-25
#Odszkodowania


Ogromna suma, ponad 500 tys. złotych, została przyznana jako zadośćuczynienie dla rodziny kobiety, która została potrącona w 2010 roku ze skutkiem śmiertelnym.

Córka, którą z potrąconą matką łączyła silna więź, wystąpiła o zadośćuczynienie. Powódka była bardzo wspierana przez matkę po rozpadnięciu się jej małżeństwa. Codziennie się spotykały ze sobą lub rozmawiały przez telefon. Stan depresyjny córki pogorszył się wraz ze śmiercią matki.

W związku z tą sytuacją zdecydowała się ona wraz z rodzeństwem i ciotką na podjęcie walki o wypłatę zadośćuczynienia. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wypadku miał wykupione OC, początkowo wypłacił dla dzieci zmarłej 10 tys. złotych. Rodzina się jednak nie poddała i zwróciła do Grupy Doradczo-Prawno-Medycznej z Gdańska.

Zgodnie z tymi działaniami, sprawa została skierowana do sądu – przez ubezpieczyciela zostało wypłacone dalsze 25 tys. złotych dla rodzeństwa oraz 5 tys. złotych dla siostry zmarłej w trakcie procesu.

Przez sąd został wydany wyrok, w którym orzeknięto dodatkowe 370 tys. złotych zadośćuczynienia oraz ponad 130 tys. złotych odsetek.

Na rynku istnieje tendencja do zaniżania przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwot zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Wyrok Sądu Okręgowego pokazuje, że dochodzenie należnych roszczeń na drodze sądowe jest konieczne
– stwierdził Jakub Begger, prawnik z GDPM.

Źródło: GDPM


Logo 7aab00bdf8f3f34e17a59fdb13705bc21d55f69cf4ce8be1ad961f3019de8e25
Logo 7aab00bdf8f3f34e17a59fdb13705bc21d55f69cf4ce8be1ad961f3019de8e25

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Wspierają nas:

Logo anuluj polise e7d2bf2f3928752acbe62158533fb51c73c200264bcaf98b839519173fdd2345 Anulujmandat 5f6329ec00bce84d78194086dae29c5b909019350986d62811c8f88cc0bff768 Anulujdlug cbd9b4fc2696f148e7f942e10ebaef4eb76b0a70e384287d854ed0392466217f