Logo 7aab00bdf8f3f34e17a59fdb13705bc21d55f69cf4ce8be1ad961f3019de8e25

Spór frankowiczów z mBankiem - nowe zaangażowanie Prezesa UOKiK


2016-08-25

Frank1 7ec216ad078da738db3f673e773cba6092d41785b7ab75028845e38b41e4dbc3

W sporze frankowiczów z mBankiem zabrał głos dyrektor UOKiK, wydając tzw. istotny pogląd w tej sprawie. W czwartek do wiadomości zostało podane przez Urząd, że postanowienie, które jest zawarte w umowach i dotyczy powodów zmiany oprocentowania, jest niedozwolone i przez to może spowodować nieważność całej umowy.

W tej sprawie ostateczna decyzja należy do sądu.

Państwo, jako organizacja, powinno pomagać wszystkim swoim obywatelom, także tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, tak jak frankowicze, i dawać im pomocną dłoń. Sytuacja frankowiczów nie wpływa tylko na samych frankowiczów, ale też na całą gospodarkę
- opisywał sytuację frankowiczów Prezes UOKiK Marek Niechciał, przedstawiając powody wydania tego poglądu.

Jest to pierwszy przypadek wydania tzw. istotnego poglądu w sprawie przez UOKiK. W kwietniu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która właśnie dała taką możliwość. Istotny pogląd w sprawie to stanowisko, w którym Urząd może dzielić się z sądem swoją wiedzą. Nie jest on dla sądu wiążący.

Ten spór pomiędzy mBankiem a frankowiczami trwa od 2010 roku. W związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia przez mBank, które zbyt ogólnie i nieprecyzyjnie określało powody zmiany oprocentowania, konsumenci w pozwie grupowym dochodzą odszkodowania.


"Jak ubezpieczalnie robią nas w... !!!"


2016-08-24

179 nic tn


Powyżej przedstawiamy nagranie, które powinni uważnie obejrzeć wszyscy przedstawiciele zakładów ubezpieczeń. Świetnie pokazuje, jak odbierane przez klientów są ich praktyki. My doskonale znamy stawiane w nim zarzuty, bo podobne problemy i argumenty widzimy w trafiających do nas wnioskach o interwencję.

Jest milion regulacji prawnych, a każda ubezpieczalnia powinna się stosować do litery prawa, jaką właśnie rząd jej wytyczył.
- od takich słów Michał zaczyna przedstawiać wskazówki, którymi powinniśmy się kierować mając do czynienia z zakładami ubezpieczeń.

Zapraszamy do oglądania!


Możliwe odzyskanie pieniędzy z polisolokat 10 lat wstecz!


2016-08-23

420 money4

Taka możliwość istnieje, ponieważ w przypadku polisolokat okres przedawnienia wynosi 10 lat, więc jeśli ktoś zlikwidował taką polisę 8-9 lat temu, ciągle może ubiegać się o zwrot pieniędzy - informuje PAP Piotr Sułek ze stowarzyszenia "Przywiązani do polisy". Do 15 września prowadzi ono akcję pomocy prawnej dot. polisolokat.

Następnie dodaje, że większość towarzystw ubezpieczeniowych kształtowała opłaty likwidacyjne - czyli "karę" za zerwanie polisy - według drabinki: w pierwszym (a niekiedy także i drugim roku) wynosiła ona 100 proc. zgromadzonych środków - czyli wszystkie wpłacone pieniądze - w drugim 90 proc., w trzecim 80 proc. itd. Klienci - zaznaczył - nie mieli świadomości, że poniosą takie opłaty.

Przyczyną tak wysokich opłat likwidacyjnych były - naszym zdaniem - po części niezwykle wysokie prowizje, jakie pobierali pośrednicy sprzedający te produkty. Często to była cała roczna składka, więc jeśli klient powierzał te pieniądze, a towarzystwo przekazywało je pośrednikowi, np. bankowi za zawarcie umowy, to gdzieś te środki musiały być później zabezpieczone, gdyby klient chciał zrezygnować. On musiał stracić, żeby towarzystwo do tego nie dołożyło. Wysokość prowizji to kolejny element, o którym klienci nie wiedzieli. Uważamy, że gdyby ta wiedza była przekazywana, liczba osób poszkodowanych byłaby znacznie mniejsza - dodał.

Zdaniem eksperta większość osób, które zwracają się po pomoc do Stowarzyszenia, ulokowała w polisach od 5-6 tys. zł do ok. 20-30 tys. zł.

Maksymalna kwota, z jaką się zetknęliśmy, to pół miliona zł, ale podejrzewam, że większość osób, która ulokowały większe pieniądze, nie szukają naszej pomocy, bo sami wynajmują prawnika - ocenił Sułek. Jak dodał, właściciele polisolokat to cały przekrój społeczeństwa: od młodych ludzi po emerytów.

Ci ostatni często padali ofiarą oszustwa w banku. Chcieli założyć lokatę, bezpiecznie zainwestować oszczędności, które trzymają w domu i zaoferowano im "lepszą lokatę", "superlokatę", która pozwala uniknąć tzw. podatku Belki. Tylko nie mówiono im o tym, że w momencie rezygnacji przed czasem, stracą całe oszczędności. Informacje na temat opłat likwidacyjnych były ukryte w umowach tak, że nawet osoby, które mają doświadczenie w czytaniu pism prawniczych, nie orientowały się, w co się pakują - wyjaśniał Piotr Sułek.

Klientów nie informowano też często, że polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, są długoterminowym produktem inwestycyjnym, a składki trzeba niekiedy płacić przez wiele lat.

Według eksperta po pomoc prawną mogą zgłosić się zarówno osoby, które mają jeszcze polisolokaty i chciałyby z nich zrezygnować, jak i te, które zlikwidowały już polisę.

W tej pierwszej sytuacji można składać pozew o ustalenie opłaty likwidacyjnej, żeby sąd na nowo określił warunki umowy obustronnej, a ta opłata w razie rezygnacji nie pochłaniała 100% czy 90% zgromadzonych środków. Jeżeli polisa jest już zamknięta, to wtedy można składać powództwo o zwrot opłaty likwidacyjnej - wyjaśnił. Dodał, że w wypadku polisolokat okres przedawnienia wynosi 10 lat, więc nawet jeśli ktoś taką polisę likwidował 8-9 lat temu i uważa, że poniósł szkodę, to jeszcze może ubiegać się o zwrot utraconych pieniędzy.

Jak mówił, klienci mają do wyboru 3 możliwe drogi do odzyskania pieniędzy:

 1. Zawarcie ugody ze sprzedawcą polisy:

  Doradzamy, żeby najpierw spróbować tej drogi w rozmowach z towarzystwami. Dostrzegamy, że im bardziej przybywa wyroków sądowych korzystnych dla klientów, tym towarzystwa są bardziej skłonne do zawierania ugód. Jeżeli ktoś jest zdeterminowany, potrafi przedstawić argumenty, przygotuje dobrze pismo i wypełni wniosek, to ma szansę na korzystne dla siebie rozwiązanie - powiedział.


 2. Indywidualny pozew sądowy:

  My niestety nie możemy reprezentować poszkodowanych, ale udzielamy informacji, dajemy wzory pism. Bo większość osób nie wie, jak ma postąpić, od czego zacząć. w tym możemy pomóc. Warto spróbować tego sposobu, bo sądy zasądzają zwrot kosztów postępowania, co pokrywa zazwyczaj ok. 70 proc. kosztów adwokackich. Towarzystwa coraz rzadziej składają też apelacje - powiedział.


 3. Pozew zbiorowy, do którego przystąpienie jest tańsze niż do pozwu indywidualnego:

  Patrzymy na nie z nadzieją, gdyż mogą one na nowo wpłynąć na ukształtowanie relacji pomiędzy ubezpieczycielami i konsumentami, posiadającymi ten produkt. Zdajemy sobie sprawę, że jak pojedyncze osoby wygrywają w sądach, to nie jest to odczuwalne dla towarzystw ubezpieczeniowych. Natomiast w pozwach zbiorowych, które dotyczą 100-200 osób, to już są kwoty rzędu kilku milionów. Poza tym liczymy, że takie wyroki zostaną nagłośnione - mówił. Według Sułka żaden taki pozew nie znalazł jeszcze rozstrzygnięcia, ale zostały już wydane decyzje o ich dopuszczeniu do rozpoznania.


Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym pod lupą


2016-08-23

861 money3

W ostatnich latach zrobiło się na tyle głośno wokół polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), że ostro wziął się do nich m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. We wrześniu zamierza przyjrzeć się sytuacji osób, które kupiły takie polisy, sejmowa komisja finansów publicznych. o tym, że działania UOKiK i tegoroczne zmiany w prawie zwiększające ochronę klientów towarzystw to początek drogi do kompleksowego rozwiązania problemu takich ubezpieczeń, zapowiada Jan Szewczak, poseł PiS i zastępca przewodniczącego komisji.

Zobaczymy, co da się w tej sprawie zrobić. Nasza wola działania jest olbrzymia – deklaruje w rozmowie z DGP.

Bardzo wysokie opłaty likwidacyjne pobierane przy wycofaniu się z polisy przed końcem umowy są największym problemem UFK. Pochłaniały one w pierwszych latach nawet do 100% wpłaconych środków. z 17 towarzystwami UOKiK zawarł porozumienia na przełomie lat 2015 i 2016, zgodnie z nimi zgodzono się na znaczące obniżki opłat. Ugody objęły jednak tylko część klientów, głównie tych, którzy polisy kupowali od 2013 r. Wyłączeni są z nich ci, którzy produkty kupowali wcześniej i wciąż są ich właścicielami, oraz ci, którzy zrezygnowali z ubezpieczenia przed terminem, płacąc wysokie opłaty likwidacyjne.

Na tym sprawa nie może się skończyć. To byłoby legalizowanie bezprawia i zgniłych kompromisów. Nie może być tak, że część osób poniesie straty tylko dlatego, że się już z polis wycofała. – mówi Jan Szewczak.

To nowe podejście może być zapowiedzią kłopotów dla ubezpieczycieli pracujących teraz nad propozycjami dla osób, które nie zostały objęte porozumieniami z UOKiK. To, że oferta będzie skierowana jedynie do właścicieli wciąż działających ubezpieczeń wynika z wiadomości od firm. z kolei do tych, którzy się z polis wycofali przed terminem, już nie. Potwierdzają to informacje, które DGP przekazał UOKiK, że rozmowy dotyczą możliwości dobrowolnego obniżenia pobierania opłat likwidacyjnych w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od nich w nadal aktywnych umowach ubezpieczenia, które nie były przedmiotem decyzji wydanych przez UOKiK.

Przyglądamy się proponowanej przez ubezpieczycieli formule. Żadne konkretne rozwiązania nie zostały jeszcze przedstawione. - poinformowała nas Agnieszka Majchrzak z UOKiK.


Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe


2016-08-16

812 plakat2 1

Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowe KNF TEAM, które odbędzie się dnia 30 lipca 2016 roku w godzinach 11:00-14:00 w Hotelu „Bania"- Sala VIP w Białce Tatrzańskiej.

Na szkoleniu poruszymy kilka kwestii takich jak:

 • podsumowanie działalności KNF TEAM w liczbach

 • nowe twarze w firmie

 • nowości produktowe

 • prezentacja nowej strony www

 • nowy kierunek firmy pod kątem usług prawnych oraz wzmocnienie sprzedaży

 • występ gości specjalnych

 • ogłoszenie konkursu

Chcąc podkreślić wyjątkowy charakter wydarzenia, przygotowaliśmy dla Państwa wraz z Hotelem moc niespodzianek (plakat).

Pula nagród od sponsorów przekracza 25.000 zł.

Przewidujemy dodatkowo przy scenie edukacyjne stoisko KNF TEAM dla przybyłych gości hotelowych.

Proszę o potwierdzenie przybycia do 25.07.2016.


Logo 7aab00bdf8f3f34e17a59fdb13705bc21d55f69cf4ce8be1ad961f3019de8e25
Logo 7aab00bdf8f3f34e17a59fdb13705bc21d55f69cf4ce8be1ad961f3019de8e25

Statystyki:

 • 470 przekazanych spraw do sądu
 • w tym 138 wyroki lub nakazy
 • 100% skuteczności w sprawach uprawomocnionych
 • zaufało Nam ponad 1000 klientów
 • ponad 9.516.000,00 zł kwoty spornej
 • z czego kupiliśmy 230 polis o łącznej kwocie 1.411.120,83 zł

Dowiedz się więcej


Wspierają nas:

Logo anuluj polise e7d2bf2f3928752acbe62158533fb51c73c200264bcaf98b839519173fdd2345 Anulujmandat 5f6329ec00bce84d78194086dae29c5b909019350986d62811c8f88cc0bff768 Anulujdlug cbd9b4fc2696f148e7f942e10ebaef4eb76b0a70e384287d854ed0392466217f